fbpx

Planering – Grunden till framgång för ett varumärke

#haalltidenplan

Vår tagg #haalltidenplan jobbar vi frekvent med – både som just en hashtagg men även som ett motto. Det är nämligen där allt börjar – utan en plan för er kommunikation och ert varumärke kommer resultaten inte att komma. Att jobba utan plan är dessutom både ineffektivt och kostsamt.  

I vårt arbete med planering använder vi oss av verktyg som nylägesanalyser, SWOT-analyser och work shopar med olika teman. Varje företags värdegrunder och varumärkesarbete är unikt så inför varje nytt samarbete börjar vi med ett inspirationsmöte där vi tillsammans tittar på vad ni behöver hjälp med. 

Hur lång är en planeringsfas?

Det här är den absolut vanligaste frågan när det kommer till planeringen. Och det är förståeligt. Det är resultaten vi är ute efter. Såklart! Men för att nå dit måste grundarbetet göras och det måste få ta sin tid. En väldigt generell tidsplan är att ett första möte, en kreativ work shop med ev uppföljning samt uppsättning av planer för kanaler, webbplats, kommunikation och marknadsföring. Det blir en del dokument och ramar men när dessa är på plats är vi rustade för den riktigt kreativa fasen – Produktion! 


Analyser, Strategier och Planer

Vanliga frågor om Planering

Måste man lägga så mycket tid på planering?

Ja, strategier och analyser är helt avgörande för att nå ut med sin kommunikation och marknadsföring. Det här är arbete som sker över tid och utan planeringar blir det ett mycket större och mer komplicerat arbete. Att lägga tiden och energin på att sätta sina strategier och ramverk kommer spara enormt mycket i slutändan. Det är också viktigt att alla som jobbar med tex kanaler, webb och utskick håller samma budskap, visuellt utseende och tonalitet. Utan detta riskerar er kommunikation att bli spretig och utan enhetlighet. 

Hur börjar ett samarbete med 3 Plan?

Vi börjar alltid med ett inspirationsmöte där vi träffar en eller ett par från ert företag. Vi pratar igenom vilka behov ni har och vad ni känner att ni saknar i er kommunikation och marknadsföring. Vi sätter upp en lista med de punkter som vi ska ta med oss in i planeringsfasen samt planerar de kreativa möten vi behöver för att få era strategier på plats. Detta första möte är alltid kostnadsfritt. 

Vad är en Start Up work shop?

En start-up work shop är vårt första rejäla arbetspass.

En kreativ workshop där vi tillsammans går genom vår workbook som ger oss en stabil grund att bygga vår plan på. Vi klargör hur ert företag ska uppfattas, vad ni står för och vart ni vill med verksamheten framöver. 

Det blir en bladning av konkreta exempel, brainstormning, kreativa övningar, analyser och ”best practise”. Vad gör ni idag som funkar, inte funkar? Vad ska ni börja eller sluta med?

Vad är en Varumärkeskompass?

En Varumärkeskompass är ett komplett dokument för ert varumärke. 

All information, underlag och insikter från Start Up-workshopen analyseras av 3 plan för att sedan sammanställas till er unika varumärkeskompass. Varumärkeskompassen visar vägen för hur ni externt och internt ska jobba med ert varumärke. 

Varumärkeskompassen levereras digitalt men kan givetvis även tryckas för internt bruk.

Vad är en Grafisk Profil?

Det är lite olika vilka behov man har men generellt kan man säga att en grafisk profil minst bör innehålla:

En logotyp i olika utföranden. 
Färger, ett par grundfärger och kontrastfärger som kanske sticker ut lite extra.
2-3 olika typsnitt
Eventuella mönster, symboler eller andra grafiska element.

Nästa steg är Produktion