fbpx

Categories:

Förändringsarbete på arbetsplatsen – 5 bra tips för att lyckas

Förändringsarbete på arbetsplatsen är aldrig lätt. Det är ofta något som mottas med svalt intresse i bästa fall – ofta med öppet motstånd. Vi människor tycker generellt inte om förändring. Vi tycker om att allt är som det har varit, något som vi känner igen och är trygga i. Utveckling kräver dock förändring. Förändring som ger utveckling är något som alla företag måste vara öppna inför. Det är vägen framåt. Så hur gör man då för att skapa fina förutsättningar för att lyckas med en förändring på en arbetsplats?

citat "if you change nothing - nothing will change"
Ett citat vi verkligen gillar och tror på – om du aldrig ändrar något… ja då kommer det ju aldrig bli bättre!

Nulägesanalys och ta fram en plan

Jajamen, här är kommer vårt motto direkt minsann. Börja med att ta fram en plan baserat på insikter om nuläget. Kika på organisationen och de processer som är aktuella för den förändring du vill göra. Tydliggör vad som ligger till grund för behovet av förändring och formulera en plan på vad målet är. När du har en grov plan kommer det absolut viktigaste i ett förändringsarbete på arbetsplatsen – medarbetarna.

Engagera medarbetarna i ett förändringsarbete på arbetsplatsen

Det här är verkligen första budordet för att lyckas med en förändring. Gör inte misstaget att sitta på kammaren och arbeta fram en färdig förändring därför att det inte kommer lyckas. Så enkelt är det. För att lyckas måste du ha med dig de som ska genomföra förändringen i praktiken. Har du dina medarbetare med på förslaget är faktiskt hälften, eller mer, redan vunnit. Ni alla är med på att göra detta. Det om något är vägen till en framgångsrik förändring.

Spika tidsplanen och sätt upp delmål

Låt den grova planen vara en grund för en projektplan. Här ska syfte och mål vara solklara. Sätt också upp delmål (gärna med deadlines) med ansvariga personer där det är relevant. Ju tydligare och klarare planen är i detta skede – ju större chans är det att den faktiskt håller.

Involvera alla under förändringsarbetets gång

Oavsett förändring kommer den inte ske över en natt. Förändringsarbete måste få ta tid. Se till att involvera alla under resans gång. Ska du göra en förändring som rör hela organisationen måste du hitta sätt att involvera alla i den. Först när alla är delaktiga och är inspirerade att faktiskt genomföra det ni företagit er kan ni få fart på arbetet i praktiken. Var lyhörd och fråga – vad vill medarbetarna ha? Workshops eller informationsmöten för att få mer förståelse? Kan det vara en idé att bryta vanliga organisatoriska grupper och göra separata arbetsgrupper för detta? Var också noga med att låta alla få komma till tals – sätt upp korta 1:1 samtal för att stämma av.

Kommunicera förändringsarbetet på arbetsplatsen löpande

Förändring tar som sagt tid. En större förändring behövs kommuniceras ut till kunder och leverantörer som kanske kan påverkas eller undra vad ni pysslar med. Kommunikationen internt bör under ett sådant här förändringsarbete skruvas upp rejält. Ge löpande uppdateringar till organisationen om vad som är på gång och vad som är klart. Stäm av att alla känner till vart i arbetet ni är och vad nästa steg är.

Glöm inte att mäta hur det går

Ett lyckat förändringsarbete betyder är utvecklande och framför allt tar det verksamheten framåt. För att inte springa på i fel riktning är det en god idé att stämma av under resans gång. Nyttja digitala verktyg där medarbetare kan svara anonymt – ett mycket effektivt sätt att få feedback på. Genom att löpande samla in information kan du säkerställa att förändringsarbetet dels genomförs i hela organisationen, dels att medarbetarna faktiskt trivs och är engagerade.

Fira under resans gång

Ett sista bonustips – fira under resans gång. Hitta på något skoj efter ett uppnått delmål. Roliga aktiviteter är dubbelt bra här. Förändringsarbetet får en boost humörets hålls uppe samtidigt som ni får teambuilding och härlig energi i organisationen. Att fira är alltid bra tycker vi! 

Förändringsarbete är inte enkelt och snabbt gjort, därför kan man behöva lite extra pepp under resans gång. Förändring är något av de större projekt man kan dra igång i en organisation så ta hjälp med de bitar som känns tunga och svåra att hinna med. Hjälp med att organisera och styra upp kommunikationen kan vara precis det som behövs för att inte låta något falla mellan stolarna. Vi kan hjälpa till med både intern och extern kommunikation och ta fram texter och trycksaker som tydliggör det fina arbete ni gör.

No responses yet

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *