fbpx

Categories:

Idag är det Internationella kvinnodagen och då vill vi såklart passa på att hylla ALLA världens kvinnor. Att det behövs en kvinnodag år 2021 är i sig sorgligt men tyvärr ser världen ut som den och vi ser dagligen mängder med anledningar till att arbetet med att göra kvinnor jämställda är långt ifrån klart. 

Internationella kvinnodagen infaller 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin.

Dagen till ära tänkte vi prata lite om inkluderande kommunikation. Det här gäller inte bara aspekten män och kvinnor utan alla olikheter och skillnader vi människor har. Inkluderande kommunikation handlar om att som utgångspunkt alltid använda jämställdhet och jämlikhet för att beskriva hur vi ser och framställer människor. Alla människor ska kunna beskrivas och porträtteras fördomar och normer förstärks. Att arbeta med normkritisk och inkluderande kommunikation är idag något varje företag måste se som självklart. 

Varför inkluderande kommunikation är så viktig

När vi skapar innehåll utgår man lättaste från sig själv. Vad vi själva ser som ”normalt”. Vi umgås gärna med likasinnade, vilket lätt speglar av sig i arbete och kommunikation. Men mångfalden i vår nutid borde rimligtvis synas i vårt sätt att uttrycka oss när vi kommunicerar. Där kommer den Inkluderande kommunikations många fördelar:

 • Betydligt fler mottagare kommer känna sig representerade.
 • Fler mottagare kan ta till sig informationen och förstå era budskap.
 • Ni ökar chanserna för att nå ut till fler i er målgrupp.
 • Besökarnas förtroende för er och er kommunikation ökar.
 • Varumärket stärks.
Vår makt att påverka verkligheten

I all kommunikation skapar vi olika föreställningar och uppfattningar om människor. Dessa uppfattningar har påverkar hur stor ”makt” som människor får i praktiken. Man kan säga att det vi läser, ser och hör i slutändan blir vår verklighet. Att kommunicera jämställt är därför ett sätt att skapa en jämställd verklighet.

Kommunikation kan spegla, förstärka och rättfärdiga hur verkligheten ser ut men även utmana den. Genom att vända på perspektiv, ifrågasätta, ändra normbilder och till och med göra precis tvärtom skapar vi en motvikt och får oss att se på nya sätt, tänka i nya banor. I långa loppet till och med se en ny verklighet. 

Med inkluderande kommunikation kan du som avsändare göra det synligt att det finns många olika sätt att leva och vara och därmed få betydligt fler av dina mottagare att känna sig delaktiga. Inkluderande kommunikation handlar också om tillgänglighet – den kommunikation som mottagaren lätt att ta till sig oavsett förutsättningar – är ju lyckad. En kommunikation där mottagaren inte kan relatera, känna igen sig och förstå är ju i ärlighetens namn helt misslyckad. 

Bryta stereotyper och normer i kommunikation

Det går att med rätt enkla medel bryta stereotyper och normer i er kommunikation. Att ifrågasätta bilden av sin målgrupp kommer man lång med. Nedan följer några handfasta tips för att göra er kommunikation mer inkluderande. 

 1. Välj alltid enkla ord framför svåra – att knöla till det med facktermer och ord från uppslagsverk kommer inte framställa er som mer proffsiga. Att er mottagare faktiskt förstår vad ni säger är betydligt viktigare. 
 2. Använd ”hen” när kön inte är relevant, alla identifierar sig inte som man eller kvinna. Hen är numera så vedertaget att det bara är att köra. No questions asked. 
 3. Skriv det viktigaste i en mening först. Det här gäller kommunikation generellt – vi är av naturen lata och våra hjärnor matas med information hela tiden från alla håll. Get to the Point – fort.
 4. Inkludera i namn, orter, platser och beskrivningar. Allt behöver inte handla om Klas Nilsson i Motala. Använd nya platser och namn från andra länder, ta inte bara kärnfamiljen. Utmana er! 
 5. Tänk på att alla inte bara är olika – vi lever också olika. Olika jobb och tider. Olika familjekonstellationer och boendesituation. 
Inkluderande bilder 

Bilder är vårt absolut lättaste sätt att ta in information. Att välja bra bilder för inkluderande kommunikation är därför helt avgörande. Är texten som hör till bilden perfekt ur detta perspektiv kommer allt falla om inte bilden förstärker budskapet. 

När man väljer bild gäller det att bredda representationen generellt – inte bara när det ”passar”. Ett typiskt exempel kan vara att inkludera en rullstolsburen när det kommer till funktion. Låt säga att budskapet är att det finns en ramp till dörren. Men på alla andra bilder i kommunikation som rör generella saker finns inte personen med på bilderna alls. Här blir inte kommunikation inkluderande utan snarare exkluderande. Personen i rullstolen är bara relevant för att skyla om rampen men glöms bort i övrigt. 

När en bild väljs är det viktigt att fundera över själva situationen i bilden. Är personerna som är avbildade aktiva eller passiva? Förminskas någon och upplevs en annan har mer makt? I Vilken miljö är personerna porträtterade – vilka kläder och detaljer framträder tydligt? Att välja bilder kan beskrivas med vårt svenska slagord lagom. Här är verkligen lagom bäst. Alla ska få vara med, på sina villkor och till sin fulla potential. 

Kom-i-håg-lista för inkluderande bilder

Använd gärna bilder med: 

 • Personer som på grund av sitt kön är i minoritet inom sin bransch, sport eller hobby
 • Människor med olika hudfärg
 • Flera typer av familjekonstellationer
 • Motiv som breddar könsstereotyper om hur kvinnor och män ”är”
 • Varierande kroppstyper och varierad funktion
 • Människor i olika åldrar
 • Personer med olika etnisk bakgrund

Tänk en extra gång gällande bilder med:

 • Objektifierande människor där deras utseende tar mer plats i bilden än personen
 • Homogena bildval där alla i bilden är lika
 • Detaljer i bilden som saknar relevans men drar till sig uppmärksamhet
 • Omoderna bilder där avbildade människor/detaljer/miljöer upplevs daterade

Manligt/kvinnligt

Låter dessa punkter få en egen lista. När det kommer till manligt och kvinnligt är det inte länge hudfärg, roll eller etnicitet som spelar in. Gällande bilder ur detta perspektiv är det mer vinklar, position och miljö som måste beaktas. 

Undvk bilder med:

 • Leende kvinnor och allvarliga män
 • Passiva kvinnor och aktiva män
 • Kvinnor fotade uppifrån och män nerifrån
 • Kvinnor i naturen eller hemma och män på kontoret
 • Sittande kvinnor och stående män
Inkluderande emojis

De senaste åren har flera uppdateringar genomförts för att även emojis ska bli mer inkluderande. Bland annat har iOS släppt uppdateringar som gjort det möjligt att välja mellan olika hud- och hårfärger och fler HBTQ-vänliga familjekonstellationer. Detta är perfekt att ta i beaktande för kommunikation på sociala medier! 

Glöm inte att schysst kommunikation även ska användas internt – såklart! Det finns massor med bra information och litteratur inom ämnet. En hel del böcker som skrivits av kommuner och landsting finns till och med att läsa i sin helhet på nätet. 

Att kommunicera snyggt är något vi brinner för – vill ni ha hjälp finns vi till hands!

2 Responses

 1. […] Har ni svårt att få till internkommunikationen och era möten? Det är inte så lätt att själv förändra möteskulturen för ett företag. Då kan vägen till framgång vara att ta hjälp av en kommunikationsbyrå! 3 Plan konsult kan hjälpa er att ta fram mallar och verktyg för möten eller andra kommunikationsprocesser ni vill utveckla och förbättra. Det kan vara allt från kommunikation på sociala medier och nyhetsbrev till offertskrivning och inkluderande kommunikation. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *